Gizlilik Politikası

Genel Koşullar

CNH Industrial Group (“CNH Industrial Group”, CNH Industrial N.V.'yi ve CNH Industrial N.V. tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen şirketleri ifade eder), ürünlerine olan ilginizi ve bu web sitesini ziyaretinizi takdirle karşılamaktadır. Kişisel bilgilerinizin işlenmesinde mahremiyetinizin korunması, işlerimizde özel dikkat gösterdiğimiz önemli bir konudur. Web sitelerimize olan ziyaretleriniz sırasında toplanan bilgiler, web sitelerinin sürdürüldüğü ülkeler için geçerli olan yasal hükümlere göre tarafımızca işlenmektedir.


Bu Gizlilik Politikası, bize sağladığınız herhangi bir kişisel bilginin tarafımızca kullanılması ile ilgilidir.
CNH Industrial tarafından hakkınızda hangi bilgiler toplanır?

Bu sitede istenecek kişisel bilgiler; adı, irtibat ayrıntılarını ve bunların yanında faturalandırma ve taşımaya ilişkin bilgilerle, kredi kartı bilgisini kapsamaktadır. Size ilaveten yapılacak bildirimlerimizi ideal hale getirmek ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizi (kayıt dahil) sürekli iyileştirmek amacıyla; kişisel ve mesleki ilgi alanlarınıza, demografik geçmişe, ürünlerimizle olan deneyimlerinize ve ayrıca sizinle irtibat kurmaya ilişkin daha ayrıntılı bilgileri sizden isteyebileceğimiz durumlar olabilir.


Web sitemizin bazı hizmetleri için IP adresinizi de kullanabiliriz. Kullandığımız çerezler ve bunların özellikleri hakkındaki bilgiler, Çerezler politikasında bulunabilir.
Kişisel bilgileriniz, CNH Industrial tarafından nasıl kullanılacaktır?

CNH Industrial, kişisel bilgilerinizi aşağıdakiler dahil birçok amaç için kullanacaktır: • Kişisel bilgiler, yasal amaçlarla ve konuyla ilgili ve konuya uygun olma ilkelerine göre işletme hedefleriyle (çalışanların işe alınması veya pazarlama işlemleriyle ilgili faaliyetler dahil olmakla birlikte yalnızca bunlarla sınırlı değildir) ilişkili olarak ve bu gibi hedefler için yeterli olan işlem yöntemleri kullanılarak işlenecektir (ör. size parola hatırlatıcıları vermek veya belli bir hizmetin bakım amacıyla durdurulmuş olduğunu size bildirmek için);

 • Kişisel bilgilerin işlenmesi, Grup'un şirket verilerinin sistem tarafından korunması için sağlanan süreçlere ve prosedürlere göre gerçekleştirilecek olup, gerekli tüm güvenlik önlemlerini belirlemek ve almak için; tüm veriler, bu süreç ve prosedürlere göre sınıflandırılmaktadır;

 • Hassas bilgileri (sınır koymaksızın; siyasi görüşlerin, cinsel tercihin, ırksal kökenin, sağlık durumunun vb. açıklanmasına olanak veren veriler dahil) ve “yargı verilerini” işleme faaliyetleri; yalnızca, Grup iş hedeflerini takip etmek için kesinlikle gerekli olduğunda ve daima yürürlükteki yasalara uygun olarak, geçerli yasalarca izin verilen sınırlar dahilinde ve gerektiğinde, ilgili kişinin izniyle gerçekleşecektir

 • İlgili kişilerin her biri, kendi kişisel bilgilerinin işlenmesine ilişkin işlemlerin her birinin amacı konusunda bilgilendirilir;

 • Hizmet idaresi amaçlarıyla olup; bu, CNH Industrial'in kaydolduğunuz hizmetle ilgili nedenlerden dolayı sizinle irtibat kurabileceği anlamına gelir;

 • İlgili kişinin haklarına; örneğin diğerleri arasında kendi kişisel bilgilerine erişme hakkı, verilerin güncellenmesini, düzeltilmesini veya birleştirilmesini edinme hakkı, geçerli yasalarca öngörülen hallerde verileri iptal etme hakkı, vb. saygı duyulacaktır

 • Geçerli yasaların gerekli gördüğü hallerde, işleme amaçlarıyla bağlantılı olarak ve ilgili kişinin rızasına tabi olmak üzere, kişisel bilgiler gerekirse üçüncü kişilere açıklanabilir

 • CNH Industrial içeriğinin ve reklamlarının sunulma tarzını kişiselleştirmek veya iyileştirmek için, çevrimiçi olarak size sunulanlar:

  • - Yarışmalarımızı yönetmek ve kazananlarla irtibat kurmak;

  • - Hizmetlerimizin kullanımında ve genel olarak sitenin yönetimi için yardım sunmak;

  • - Hizmetlere veya bilgilere ilişkin ürün siparişlerini veya talepleri karşılamak; ödemeleri işlemek; ve kayıtlarımızı güncel tutmak;

  • - Bu amaçlarla sizinle irtibat kurulmasına özellikle onay verdiğiniz hallerde; özel teklifler ve ilgi duyabileceğiniz mevcut ya da yeni ürünler hakkında telefon, posta veya e-posta yoluyla size doğrudan pazarlama göndermek;

  • - CNH Industrial'in, kişisel bilgilerinizi başka herhangi bir amaçla kullanmayı teklif ettiği hallerde, öncelikle sizin bilgilendirilmesini sağlayacağız. Ayrıca, yukarıda sıralananların dışında bir kullanım için, onayınızı vermeme veya geri çekme fırsatı size verilecektir.


CNH Industrial, Kişisel Bilgilerinizi kimlerle paylaşacaktır?

Genel olarak, bilgilerinizi yalnızca CNH Industrial Group şirketleri dahilinde, talep ettiğiniz hizmeti/ürünü sağlamak için kullanacağız. Siz buna onay vermedikçe, pazarlama amaçlarıyla bilgilerinizi CNH Industrial Group'un diğer üyelerine aktarmayacağız.


Bilgilerinizin açıklandığı tüm üçüncü kişi veri işlemcilerinin, talimatlarına titizlikle uymalarını gerektireceğiz; CNH Industrial de, söz konusu üçüncü kişilerin, kişisel bilgilerinizi kendi iş amaçları için kullanmamasını şart koşacaktır.


Bilgilerinizi CNH Industrial Group ve güvenilen üçüncü kişilerle paylaştığımız hallerde, bilgilerinize bizim sunduğumuzla aynı korumayı sağlamasını temin edeceğiz.
CNH Industrial, Kişisel Bilgilerinizi ne zaman sizinle irtibat kurmak için kullanacaktır?

CNH Industrial, aşağıdaki hallerde sizinle irtibat kurabilir: • CNH Industrial'in hizmetleri size sunabilmesini sağlamak için, kaydolduğunuz herhangi bir hizmetin işleyişiyle ilgili olarak;

 • Herhangi bir CNH Industrial web sitesine, mesaj panosuna veya başka hizmete yapmış olduğunuz herhangi bir katkıyla ilgili olarak

 • haber bültenlerini veya diğer yazışmaları almayı tercih etmiş olduğunuz hallerde;

 • sizi, CNH Industrial hizmetleri hakkındaki anketlere katılmaya davet etmek için (katılım daima gönüllüdür);

 • siz ile CNH Industrial arasında akdedilen herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek için; ve

 • özellikle buna onay vermiş olduğunuz hallerde, pazarlama amaçlarıyla (bkz. aşağıdaki kısım (6) CNH Industrial sizinle pazarlama amaçlarıyla irtibat kuracak mıdır? ).


Web sitelerimiz, özel hizmetlerle ilgili olarak CNH Industrial'in sizinle nasıl irtibat kuracağı hakkında size ayrıntılı bilgiler verecektir.
CNH Industrial sizinle pazarlama amaçlarıyla irtibat kuracak mıdır?

Zaman zaman, bir pazarlama çalışması kapsamında veya özellikle sizin ilgi duyabileceğini düşündüğümüz pazarlama bilgilerini iletmek amacıyla, sizinle irtibat kurmak için de bilgilerinizi kullanmaktayız. Ancak bunu yaparken, pazarlama bilgisini veya pazar araştırması anketlerini almayı reddetmek üzere seçim özgürlüğünü size daima veriyoruz. Ayrıca, size sorulmadan tarafımızca sizinle irtibat kurulmasını istemediğinizi önceden beyan edebilirsiniz. Buna ek olarak, onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme olanağına sahipsiniz.
Uygunsuz veya incitici içerik

Bir CNH Industrial web sitesinde herhangi bir yere incitici, uygunsuz veya sakıncalı içerik postalarsanız veya gönderirseniz; CNH Industrial, bu gibi davranışı durdurmak için kişisel bilgilerinizi kullanabilir.


CNH Industrial'in, yasaları ihlal ettiğinize veya ihlal ediyor olabileceğinize (ör. postalamış olduğunuz içeriğin karalayıcı olabileceği nedeniyle) makul olarak inandığı hallerde, CNH Industrial; davranışınızın içeriği hakkında işvereniniz, okul e-posta/İnternet sağlayıcısı veya kolluk kuvvetleri gibi ilgili üçüncü kişileri bilgilendirmek üzere kişisel bilgilerinizi kullanabilir.
18 yaşındaysanız veya altındaki bir yaştaysanız ne olur?

18 yaşın altındaysanız, CNH Industrial'e kişisel bilgilerinizi vermeden önce lütfen ebeveyninizin/vasinizin iznini alın. Bu onaya sahip olmayan kullanıcıların bize kişisel bilgilerini vermesine izin verilmemektedir.
Veri saklama politikamız nedir?

İlgili hizmet için gerek duyulduğu süre boyunca veya CNH Industrial Group ile girdiğiniz herhangi bir ilgili sözleşmede ya da CNH Industrial'in kurumsal saklama programında belirtilen süre boyunca, kişisel bilgilerinizi sistemlerimizde tutacağız. CNH Industrial'in web sitelerinin herhangi birindeki kaydınızı iptal etmek isterseniz, ilgili web sitesindeki ""aboneliği kaldır"" talimatlarını izleyerek bunu yapabilirsiniz. İletişim almamayı tercih edecek şekilde profilinizi değiştirirseniz; ileride sizinle irtibat kurmamamızı sağlamak üzere kaydınız sistemde kalabilir.


Bir CNH Industrial hizmetine veya web sitesine katkıda bulunduğunuz hallerde, CNH Industrial genel olarak; içeriğin iletilme amacına (amaçlarına) uygun olarak makul ölçüde gereken süre boyunca içeriğinizi saklayacaktır.
CNH Industrial hakkımda hangi Kişisel Bilgileri tutuyor?

CNH Industrial'in hakkınızda tuttuğu kişisel bilgilerin bir nüshasını talep etme ve tüm yanlışlıkları düzelttirme hakkınsa sahipsiniz. Dosyalarımızda bulunan hakkınızdaki kişisel bilgileri vermek, düzeltmek veya silmek için makul çabayı göstereceğiz. Bununla ilgili herhangi bir talebiniz veya sorunuz varsa ya da bu Gizlilik Politikası hakkında başka herhangi bir sorunuz varsa; lütfen bu dokümanın veya sözleşmenin altında yer alan, bu Gizlilik Politikası hakkında CNH Industrial ile irtibat kurulması kısmına (13) bakınız.
Gizlilik Politikasının güncellenmesi

Bu gizlilik politikası zaman zaman güncellenebilir; bu nedenle, herhangi bir CNH Industrial servisine kişisel bilgilerinizi her ilettiğinizde, politikayı kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Diğer sitelere olan bağlantılar

Web sitelerimiz, üçüncü kişilerin sahibi olduğu ve üçüncü kişilerce işletilen web sitelerine köprüler içerebilir. Bu üçüncü kişi web siteleri, çerezler dahil kendi gizlilik politikalarına sahiptir; bunları incelemenizi salık veririz. Verdiğiniz veya bu web sitelerini ziyaret ederken çerezler tarafından toplanan kişisel bilgilerin kullanımını idare edeceklerdir. Bu gibi üçüncü kişi web sitelerinin gizlilik uygulamalarına ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz; bu gibi web sitelerini kullanma riski size aittir.
Ortak Forumlar

Bu web sitesi; diğer kullanıcıların erişebileceği sohbet odaları, forumlar, mesaj panoları ve/veya haber grupları oluşturabilir. Bu alanlarda açıklanan tüm bilgilerin, ortak bilgi haline geldiğini lütfen hatırlayın ve kişisel bilgilerinizi açıklamaya karar verirken, dikkatli davranın.
CNH Industrial ile irtibat kurulması

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen aşağıdakiyle irtibat kurun:

CNH Industrial N.V.

Şirket Merkezi: Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD

İngiltere