Juridiskt meddelande

Åtkomst till denna hemsida innebär att du accepterar följande villkor. Om inte annat uttryckligen anges ägs upphovsrätten av texter, bilder, grafik eller audiovisuellt innehåll som visas på denna hemsida av CNH Industrial N.V., dess dotterbolag eller med tillstånd av tredje part och får inte kopieras, ändras eller användas utan tidigare skriftligt tillstånd av ägaren. Om inte annat uttryckligen anges ägs upphovsrätten av logotyper och varumärken som används på denna hemsida av CNH Industrial N.V., dess dotterbolag eller med tillstånd av tredje part och får inte kopieras, ändras eller användas utan tidigare skriftligt tillstånd av ägaren.

Information

Även om skälig aktsamhet har använts när vi har samlat in och presenterat informationen som finns på denna hemsida garanterar inte CNH Industrial N.V.,varken uttryckt eller underförstått, dess korrekthet, fullständighet, användbarhet eller dess lämplighet för användning av något slag av användare och frånsäger sig härmed allt ansvar för fel eller brister. CNH Industrial N.V. tror att företags- och finansinformationen som har publicerats på denna hemsida är korrekt det datum som det lämnades in med relevant tillsynsmyndighet eller, för andra dokument,på det datum som det ursprungligen publicerades. Publicering av sådant material på denna hemsida garanterar i sig inte att några ändringar inte har gjorts sedan det datum då informationen lämnades in eller att, vid någon tidpunkt efter det datum då den lämnades in eller ursprungligen publicerades, informationen är korrekt eller aktuell.

Tillgång till hemsidan och användning av innehåll

CNH Industrial N.V. tar inget ansvar av något slag beträffande åtkomst till denna hemsida av användare eller till deras användning av hemsidans innehåll.

Länkar till andra hemsidor

Länkar till andra hemsidor finns endast på denna hemsida för användarens bekvämlighet och inga garantier av något slag lämnas beträffande dessa hemsidor eller deras innehåll och vi tillbakavisar uttryckligen allt ansvar beträffande dessa hemsidor.