Fortrolighedspolitik

Generelle vilkår

CNH Industrial Group (“CNH Industrial Group” betyder CNH Industrial N.V. og de selskaber, der direkte eller indirekte kontrolleres af CNH Industrial N.V.) værdsætter din interesse i dets produkter og dit besøg på dette websted. Beskyttelsen af dit privatliv ved behandlingen af dine personlige oplysninger er et vigtigt anliggende, som vi er særligt opmærksomme på i vores forretningsprocesser. Personlige oplysninger indsamlet under besøg på vores websteder, behandles af os ifølge de juridiske bestemmelser, som gælder for de lande, hvor webstederne vedligeholdes.


Denne fortrolighedspolitik vedrører vores brug af alle de personlige oplysninger, du giver til os.
Hvilke oplysninger om dig er indsamles af CNH Industrial?

De personlige data, der bliver bedt om på dette websted, omfatter navn, kontaktoplysninger samt oplysninger om fakturering og håndtering såvel som kreditkortoplysninger. For at optimere vores yderligere meddelelser til dig og hele tiden forbedre vores produkter og tjenester (herunder registrering) kan det ske, at vi måske beder dig om oplysninger om dine personlige eller professionelle interesser, demografiske baggrunde, dine erfaringer med vores produkter samt mere detaljerede oplysninger om, hvorledes vi kommer i kontakt med dig.


Vi kan muligvis også bruge din IP-adresse til nogle af vores webstedstjenester. Oplysninger om de cookies, som vi bruger og deres funktioner, kan findes i Cookies politik.
Vil dine personlige oplysninger blive anvendt af CNH Industrial?

CNH Industrial vil bruge dine personlige oplysninger til en række formål bl.a..: • Personlige oplysninger skal behandles til lovlige formål og i forbindelse med forretningsmålene (herunder, men ikke begrænset til, aktiviteter i forbindelse med rekruttering af medarbejdere eller markedsføringshandlinger) i overensstemmelse med principperne om betydning, relevans og udnyttelse af behandlingsmetoder, som er egnede til sådanne mål (f.eks. at give dig password-påmindelser eller give dig besked om, at en bestemt tjeneste er blevet suspenderet pga. vedligeholdelse);

 • Behandling af personlige oplysninger skal udføres i overensstemmelse med processer og procedurer, som leveres af gruppens system til beskyttelse af virksomhedsoplysninger, hvor alle oplysninger klassificeres for at bestemme og træffe enhver og alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger;

 • Behandling af følsomme oplysninger (herunder, uden begrænsning, oplysninger, som kan muliggøre offentliggørelse af politiske holdninger, seksuel orientering, etnisk oprindelse, helbredstilstand, etc.) og "retslige oplysninger" må kun ske, når det er strengt nødvendigt for at forfølge gruppens forretningsmæssige mål og altid i overensstemmelse med gældende love inden for de grænser, som tillades af gældende lovgivning, og når det er nødvendigt, efter samtykke fra den berørte person

 • Enhver berørt person informeres om formålene med hver enkelt behandling af hans/hendes personlige oplysninger;

 • Til serviceadministrationsformål, hvilket betyder, at CNH Industrial kan kontakte dig af årsager, som er relateret til den tjeneste, du har tilmeldt dig;

 • Den interesserede persons rettigheder som f.eks. retten til at få adgang til hans/hendes egne personlige oplysninger, retten til at få opdateringen, rettelsen eller integrationen af oplysninger, retten til at annullere oplysningerne i tilfælde, hvor det tillades af gældende lovgivning m.v. skal overholdes

 • Når det kræves af gældende love, kan personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt, videregives til tredjeparter i forbindelse med behandlingsformål og med den berørte persons samtykke

 • For at tilpasse eller forbedre måden CNH Industrial-indhold og -reklame præsenteres for dig online:

  • - Til at forvalte vores konkurrencer og kontakte vinderne;

  • - Til at yde bistand i brugen af tjenesterne og generelt til forvaltningen af webstedet;

  • - Til at håndtere produktordrer eller anmodninger om tjenester eller oplysninger; til at behandle betalinger; og til at holde vores optegnelser opdaterede;

  • - Hvor du specifikt har indvilget i at blive kontaktet til disse formål, at få sendt direkte markedsføring via telefon, post eller e-mail om særlige tilbud og nuværende eller nye produkter, som du kan være interesseret i;

  • - Hvor CNH Industrial foreslår at bruge dine personlige oplysninger til en hvilken som helst anden brug, sørger vi for at informere dig først. Du får også mulighed for at tilbageholde eller tilbagekalde dit samtykke til anden brug end den, der er anført ovenfor.


Hvem deler CNH Industrial dine personlige oplysninger med?

Generelt bruger vi kun dine oplysninger inden for CNH Industrial Groups virksomheder for at tilvejebringe den tjeneste/det produkt, du har anmodet om. Vi vil ikke videregive dine oplysninger til andre medlemmer af CNH Industrial Group til markedsføringsformål, medmindre du har givet samtykke hertil.


Vi kræver, at alle tredjepartsdataprocessorer til hvem dine oplysninger videregives, overholder instruktionerne, og CNH Industrial kræver, at de ikke bruger dine personlige oplysninger til deres egne forretningsformål.


Hvor vi deler dine oplysninger med CNH Industrial Group og betroede tredjeparter, vi vil sørge for, at de behandler dine oplysninger med samme beskyttelse, som vi gør.
Hvornår vil CNH Industrial bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig?

CNH Industrial kan kontakte dig: • i forbindelse med funktionen af enhver tjeneste, du har tilmeldt dig, for at sikre, at CNH Industrial kan levere tjenesterne til dig;

 • i forbindelse med ethvert bidrag, du har lavet til et CNH Industrial-websted, opslagstavle eller anden tjeneste

 • hvor du har valgt at modtage nyhedsbreve eller anden korrespondance;

 • til at indbyde dig til at deltage i undersøgelser om CNH Industrial-tjenester (deltagelse er altid frivillig);

 • til at gennemføre forpligtelser i forbindelse med kontrakter indgået mellem dig og CNH Industrial; og

 • til markedsføringsformål, hvor du specifikt har indvilliget i dette (se afsnittet (6)), vil CNH Industrial kontakte dig til markedsføringsformål? (nedenfor).


Vores websteder giver dig detaljerede oplysninger om, hvordan CNH Industrial vil kontakte dig i forbindelse med bestemte tjenester.
Vil CNH Industrial kontakte dig til markedsføringsformål?

Lejlighedsvis bruger vi også dine oplysninger til at kontakte dig inden for rammerne af en markedsundersøgelse eller til at sende markedsføringsoplysninger til dig, som vi tror kunne være af særlig interesse for dig. Men ved at gøre sådan giver vi dig altid valgfrihed til at afvise modtagelsen af markedsføringsoplysninger eller markedsundersøgelsesspørgsmål. Du kan også på forhånd erklære, at du ikke ønsker at blive kontaktet af os uden at blive spurgt. Derudover har du mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
Upassende eller stødende indhold

Hvis du poster eller sender krænkende, upassende eller stødende indhold på et CNH Industrial-websted eller på anden måde deltager i forstyrrende adfærd, kan CNH Industrial bruge dine personlige oplysninger til at stoppe en sådan adfærd.


Hvor CNH Industrial med rimelighed mener, at du er eller kan være i strid med loven (f.eks. fordi indhold, du har postet, kan være ærekrænkende), kan CNH Industrial bruge dine personlige oplysninger til at informere relevante tredjeparter som f.eks. din arbejdsgiver, skole e-mail/internetudbyder eller retshåndhævende myndigheder om indholdet og din adfærd.
Hvad hvis du er 18 eller ikke fyldt 18?

Hvis du er under 18 år, bedes du få dine forældres/din værges tilladelse, før du giver personlige oplysninger til CNH Industrial. Brugere uden dette samtykke har ikke tilladelse til at give os personlige oplysninger.
Hvilken er vores datalagringspolitik?

Vi beholder dine personlige oplysninger i vores systemer så længe, det er nødvendigt for den pågældende tjeneste eller så længe, som det er fastsat i relevante aftaler, du har med CNH Industrial Group eller CNH Industrials virksomhedsopbevaringsplan. Hvis du ønsker at annullere din registrering på nogen af CNH Industrials websteder, kan du gøre det ved at følge instruktionerne "afmeld" på det pågældende websted. Hvis du ændrer din profil for at fravælge modtagelse af meddelelser, kan din registrering muligvis blive i systemet, så vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig fremover.


Hvor du bidrager til en CNH Industrial-tjeneste eller et CNH Industrial-websted, vil CNH Industrial generelt kun beholde dit indhold så længe, som det med rimelighed kræves til det formål/de formål, som det blev indsendt til.
Hvilke personlige oplysninger har CNH Industrial om mig?

Du har ret til at anmode om en kopi af de personlige oplysninger, CNH Industrial har om dig og at få eventuelle unøjagtigheder korrigeret. Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at levere, korrigere eller slette personlige oplysninger om dig på vores filer. Hvis du har nogle anmodninger eller spørgsmål om dette eller ethvert andet spørgsmål omkring denne Fortrolighedspolitik, bedes du se afsnittet (13) Sådan kontakter du CNH Industrial om denne Fortrolighedspolitik nederst dette dokument eller denne kontakt.
Opdatering af Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik kan blive opdateret fra tid til anden, så du ønsker måske at tjekke den hver gang, du sender personlige oplysninger til en CNH Industrial-tjeneste.
Link til andre websteder

Vores websteder kan indeholde hyperlinks til websteder, der ejes og drives af tredjeparter. Disse tredjepartswebsteder har deres egen fortrolighedspolitik, herunder cookies, og vi opfordrer dig til at gennemlæse den. De vil styre brugen af personlige oplysninger, som du indsender, eller som er indsamlet af cookies, mens du besøger disse websteder. Vi accepterer ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for sådanne tredjepartswebsteders fortrolighedspolitik, og din brug af sådanne websteder er på egen risiko.
Offentlige forummer

Dette websted kan gøre chatrum, forummer, opslagstavler og/eller nyhedsgrupper tilgængelige for sine brugere. Husk, at alle oplysninger, der offentliggøres i disse områder, bliver offentlig information, og du bør udvise forsigtighed, når du beslutter at videregive dine personlige oplysninger.
Sådan kontakter du CNH Industrial

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Fortrolighedspolitik, bedes du kontakte:

CNH Industrial N.V.

Virksomhedskontor: Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD

Storbritannien