CNA8ELEVC1ZH - Online Electric - hydraulic fundamental training

Typ
Virtual Classroom Training - Microsoft Teams
Liczba godzin
3 Godziny
Czas trwania (dni)
0,5 Dni
Docelowi uczestnicy
-
Zawartość
-
Opis
-

CNA8ELEVC1ZH - Online Electric - hydraulic fundamental training

Brak kompetencji powiązanych z tym kursem
Brak kompetencji powiązanych z tym kursem
Brak kompetencji powiązanych z tym kursem
Brak kompetencji powiązanych z tym kursem