Juridische mededelingen

Indien u deze site bezoekt, impliceert dit dat u de volgende voorwaarden accepteert.
Behalve waar specifiek het tegendeel wordt verklaard, is het auteursrecht voor de tekst, de beelden, grafische of audiovisuele inhoud die op deze site wordt weergegeven in het bezit van CNH Industrial N.V., haar dochterondernemingen of middels toestemming van derden en mag niet worden gekopieerd, aangepast of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de eigenaar.
Behalve waar specifiek het tegendeel wordt verklaard, zijn logo's en handelsmerken die op deze site worden gebruikt het bezit van CNH Industrial N.V., haar dochterondernemingen of middels toestemming van derden en mogen niet worden gekopieerd, aangepast of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de eigenaar.


Informatie

Onverminderd het feit dat redelijke zorgvuldigheid is aangewend voor het verzamelen en presenteren van de informatie op deze site, verleent CNH Industrial N.V. geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, nuttigheid of geschiktheid voor gebruik door eender welk type gebruiker van deze informatie en wijst zij uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor enigerlei fouten of weglatingen af. CNH Industrial N.V. is ervan overtuigd dat de ondernemings- en financiƫle informatie die op deze site is gepubliceerd, juist was op de datum waarop deze bij de betreffende regelgevende autoriteit werd ingediend of, voor andere documenten, op de datum waarop deze werden gepubliceerd.
Publicatie van dergelijke informatie op deze site garandeert op zichzelf niet dat er geen wijzigingen zijn uitgevoerd sinds de datum waarop zij werd ingediend of dat, op enige datum na de datum van indiening of eerste publicatie, de informatie juist of actueel is.


Toegang tot de site en gebruik van de inhoud

CNH Industrial N.V. aanvaard geen verantwoordelijkheid enigerlei aard met betrekking tot toegang tot de site door gebruikers of hun gebruik van de inhoud van de site.


Links naar andere sites

Links naar andere sites worden op deze sites uitsluitend voorzien ten behoeve van het gemak van de gebruiker en er wordt generlei garantie verleend met betrekking tot de sites in kwestie of hun inhoud en verantwoordelijkheid enigerlei aard met betrekking tot deze sites wordt uitdrukkelijk afgewezen.