TUT-TR-03THDWBT - ASIST: Yeni Contact Management Sistemi (onecall yerine) - THD Modülü

유형
AICC/SCORM Web Based Course
코스 완료를 위한 시수
0 시
예정 기간(일)
0.5 일
대상
OneCall sisteminin yerini alacak olan ASIST sistemindeki THD (Teknik Yardım Masası) süreçleriyle ilgili bilgilendirme : THD konularında CNHi desteği istemek için yeni sistemin doğru olarak kullanılması.
콘텐츠
Ana THD süreçlerinin tanıtımı.
Sisteme genel bir bakış: sistem yapısı ve kullanıcı deneyimi.
Bilgi tabanı arama: Bilgi makalelerinin aranması
Çağrı açılışı: talebin THD tarafından istenen özel bilgiler dahil ne şekilde açılması gerektiği
Çağrı güncelleme ve yönetim: çağrıların CNHi personeli ile birlikte izlenmesi, kullanıcı memnuniyet araştırması ve ilgili isteklerin oluşturulması.
Rapor açma: erken uyarı (EW) ve çoklu raporların nasıl açılacağı
E.A.SY çağrıları: E.A.SY cihazlarındaki problemler ile ilgili çağrıların açılması
PIP kit istekleri: PIP kitlerinin sistem üzerinden talep edilmesi
Mobil cihazla işlemler: sistemin yapısı ve tanımı
설명
-

TUT-TR-03THDWBT - ASIST: Yeni Contact Management Sistemi (onecall yerine) - THD Modülü

이 코스와 연결된 역량이 없습니다.
이 코스와 연결된 역량이 없습니다.
이 코스와 연결된 역량이 없습니다.
이 코스와 연결된 역량이 없습니다.