TUT-TR-03PHDWBT - ASIST: Yeni Contact Management Sistemi (onecall yerine) - PHD Modülü

유형
AICC/SCORM Web Based Course
코스 완료를 위한 시수
0 시
예정 기간(일)
0.5 일
대상
OneCall sisteminin yerini alacak olan ASIST sistemindeki PHD (Parts Help Desk) süreçleriyle ilgili bilgilendirme : PHD konularında CNHi desteği istemek için yeni sistemin doğru olarak kullanılması.
콘텐츠
Ana PHD süreçlerinin tanıtımı. Sisteme genel bir bakış: sistem yapısı ve kullanıcı deneyimi. Çağrı açılışı: talebin PHD tarafından istenen özel bilgiler dahil ne şekilde açılması gerektiği Çağrı güncelleme ve yönetim: çağrıların CNHi personeli ile birlikte izlenmesi, kullanıcı memnuniyet araştırması ve ilgili isteklerin oluşturulması. Rapor açma: erken uyarı (EW) ve çoklu raporların nasıl açılacağı PIP kit istekleri: PIP kitlerinin sistem üzerinden talep edilmesi Mobil cihazla işlemler: sistemin yapısı ve tanımı
설명
-

TUT-TR-03PHDWBT - ASIST: Yeni Contact Management Sistemi (onecall yerine) - PHD Modülü

이 코스와 연결된 역량이 없습니다.
이 코스와 연결된 역량이 없습니다.
이 코스와 연결된 역량이 없습니다.
이 코스와 연결된 역량이 없습니다.